Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenoga dijela ispita znanja za radno mjesto stručni suradnik u Uredu registrara

Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenoga dijela ispita znanja za radno mjesto
stručni suradnik u Uredu registrara u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine

Na temelju Odluke o popuni radnoga mjesta stručni suradnik u Uredu registrara Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine raspisivanjem javnoga natječaja broj SU-06-294/22 od 9. ožujka 2022. godine, u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine je obavljeno testiranje kandidata koji su pristupili pismenome dijelu ispita znanja.

Povjerenstvo za izbor, sukladno Pravilniku o radu u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine, na sjednici, održanoj 29. travnja 2022. godine, obavilo je ocjenjivanje pismenih radova kandidata.

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja sukladno navedenim odredbama Pravilnika imaju pravo pristupiti usmenome dijelu ispita znanja, i to kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:

Šifra: Broj bodova:

8103

8110

8111

8112

8114

8116

8126

80,00

75,00

80,00

80,00

75,00

75,00

75,00

Kandidati koji nisu položili pismeni dio ispita znanja su kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:

8104

8107

8108

8113

8115

8118

8119

8120

8121

8123

8127

8129

8131

8132

30,00

26,67

28,33

36,67

13,33

26,67

26,67

26,67

30,00

46,67

41,67

46,67

38,33

28,33

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja dužni su odmah kontaktirati Ustavni sud Bosne i Hercegovine putem telefona broj 033/561-146 kako bi se identificirali sukladno šifri pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja.

Usmeni dio ispita znanja (intervju) održat će se 10. svibnja 2022. godine (utorak) u prostorijama Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića broj 6/III, sa početkom u:

-    10 sati za kandidate koji su radili pod šiframa 8103, 8110, 8111, 8112.
-    11 sati za kandidate koji su radili pod šiframa 8114, 8116, 8126.

Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti izvorni dokaz šifre pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja, kao i važeći identifikacijski dokument (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola).

Kandidati nemaju pravo priziva na rezultate pismenoga dijela ispita znanja.

Predsjednica Komisije za izbor
Nataša Vuković

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.