Izvještaj o rezultatima ocjenjivanja pismenog dijela ispita znanja za radno mjesto stručni saradnik u Uredu registrara

Izvještaj o rezultatima ocjenjivanja pismenog dijela ispita znanja za radno mjesto
stručni saradnik u Uredu registrara u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta stručni saradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine raspisivanjem javnog oglasa broj SU-06-294/22 od 9. marta 2022. godine, u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine je obavljeno testiranje kandidata koji su pristupili pismenom dijelu ispita znanja.

Komisija za izbor, u skladu s Pravilnikom o radu u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, na sjednici, održanoj 29. aprila 2022. godine, obavila je ocjenjivanje pismenih radova kandidata.

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja u skladu s navedenim odredbama Pravilnika imaju pravo pristupiti usmenom dijelu ispita znanja, i to kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:

Šifra: Broj bodova:

8103

8110

8111

8112

8114

8116

8126

80,00

75,00

80,00

80,00

75,00

75,00

75,00

  
Kandidati koji nisu položili pismeni dio ispita znanja su kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:

8104

8107

8108

8113

8115

8118

8119

8120

8121

8123

8127

8129

8131

8132

30,00

26,67

28,33

36,67

13,33

26,67

26,67

26,67

30,00

46,67

41,67

46,67

38,33

28,33

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja dužni su odmah kontaktirati Ustavni sud Bosne i Hercegovine putem telefona broj 033/561-146 kako bi se identificirali u skladu sa šifrom pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja.

Usmeni dio ispita znanja (intervju) održat će se 10. maja 2022. godine (utorak) u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića broj 6/III, sa početkom u:

-    10 sati za kandidate koji su radili pod šiframa 8103, 8110, 8111, 8112.
-    11 sati za kandidate koji su radili pod šiframa 8114, 8116, 8126.

Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti originalni dokaz šifre pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja, kao i važeći identifikacioni dokument (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).

Kandidati nemaju pravo žalbe na rezultate pismenog dijela ispita znanja.

Predsjednica Komisije za izbor
Nataša Vuković

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.