139. пленарна сједница

Уставни суд Босне и Херцеговине је 30. новембра 2023. године одржао 139. пленарну сједницу на којој је разматрао апелације.

Од одлука које је донио на пленарној сједници Уставни суд издваја:

АП-1298/22 (Ж. С.) − У овом предмету Уставни суд је, између осталог, закључио да је повријеђено апелантово право на личну слободу и безбједност због тога што приликом доношења рјешења о продужењу мјере задржавања на присилном лијечењу апеланту није било омогућено да у разумном интервалу буде лично саслушан пред Основним судом у Бањалуци.

АП-5000/22 (Јелена Мајсторовић и Раденко Поповић) – У овом предмету Уставни суд је, између осталог, закључио да постоји повреда права на личну слободу и безбједност због тога што Суд Босне и Херцеговине, противно стандардима из члана 5 став 4 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) и домаћег законодавства, није брзо и без одлагања браниоцу апеланата доставио рјешење којим је апелантима одређен притвор, него је то учинио тек пети дан по доношењу предметног рјешења.

АП-1448/23 (Милан Ћосо) – У овом предмету Уставни суд је, између осталог, закључио да је повријеђено апелантово право на слободу и безбједност личности када су редовни судови приликом одређивања притвора апеланту пропустили да наведу конкретне разлоге и околности који оправдавају закључак да би пуштање апеланта на слободу резултирало ванредним околностима усљед стварне (не апстрактне) пријетње нарушавању јавног реда.

Такође, Уставни суд је разматрао и већи број апелација које су се тицале повреде права на правично суђење у разумном року о којима је донио одлуке.

Све одлуке усвојене на пленарној сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.