139. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 30. novembra 2023. godine održao 139. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao apelacije.

Od odluka koje je donio na plenarnoj sjednici Ustavni sud izdvaja:

AP-1298/22 (Ž. S.) − U ovom predmetu Ustavni sud je, između ostalog, zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo na ličnu slobodu i sigurnost zbog toga što prilikom donošenja rješenja o produženju mjere zadržavanja na prisilnom liječenju apelantu nije bilo omogućeno da u razumnom intervalu bude lično saslušan pred Osnovnim sudom u Banjoj Luci.

AP-5000/22 (Jelena Majstorović i Radenko Popović) – U ovom predmetu Ustavni sud je, između ostalog, zaključio da postoji povreda prava na ličnu slobodu i sigurnost zbog toga što Sud Bosne i Hercegovine, protivno standardima iz člana 5. stav 4. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) i domaćeg zakonodavstva, nije brzo i bez odlaganja braniocu apelanata dostavio rješenje kojim je apelantima određen pritvor, nego je to učinio tek peti dan po donošenju predmetnog rješenja.

AP-1448/23 (Milan Ćoso) – U ovom predmetu Ustavni sud je, između ostalog, zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo na slobodu i sigurnosti ličnosti kada su redovni sudovi prilikom određivanja pritvora apelantu propustili navesti konkretne razloge i okolnosti koji opravdavaju zaključak da bi puštanje apelanta na slobodu rezultiralo vanrednim okolnostima usljed stvarne (ne apstraktne) prijetnje narušavanju javnog reda.

Također, Ustavni sud je razmatrao i veći broj apelacija koje su se ticale povrede prava na pravično suđenje u razumnom roku o kojima je donio odluke.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.