139. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 30. studenog 2023. godine održao 139. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao apelacije.

Od odluka koje je donio na plenarnoj sjednici Ustavni sud izdvaja:

AP-1298/22 (Ž. S.) − U ovom predmetu Ustavni sud je, između ostalog, zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo na osobnu slobodu i sigurnost zbog toga što prilikom donošenja rješenja o produljenju mjere zadržavanja na prisilnom liječenju apelantu nije bilo omogućeno da u razumnom intervalu bude osobno saslušan pred Osnovnim sudom u Banjoj Luci.

AP-5000/22 (Jelena Majstorović i Radenko Popović) – U ovom predmetu Ustavni sud je, između ostalog, zaključio da postoji povreda prava na osobnu slobodu i sigurnost zbog toga što Sud Bosne i Hercegovine, protivno standardima iz članka 5. stavak 4. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) i domaćeg zakonodavstva, nije brzo i bez odlaganja branitelju apelanata dostavio rješenje kojim je apelantima određen pritvor, nego je to učinio tek peti dan po donošenju predmetnog rješenja.

AP-1448/23 (Milan Ćoso) – U ovom predmetu Ustavni sud je, između ostalog, zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo na slobodu i sigurnost osobe kada su redovni sudovi prilikom određivanja pritvora apelantu propustili navesti konkretne razloge i okolnosti koji opravdavaju zaključak da bi puštanje apelanta na slobodu rezultiralo izvanrednim okolnostima uslijed stvarne (ne apstraktne) prijetnje narušavanju javnog reda.

Također, Ustavni sud je razmatrao i veći broj apelacija koje su se ticale povrede prava na pravično suđenje u razumnom roku o kojima je donio odluke.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.