127. пленарна сједница и 150. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао 127. пленарну сједницу на којој је усвојио захтјев Шефика Џаферовића, предсједавајућег Предсједништва Босне и Херцеговине, за доношење привремене мјере у предмету број У 17/22. Одлуком о привременој мјери Уставни суд је привремено ставио ван правне снаге Закон о лијековима и медицинским средствима Републике Српске („Службени гласник РС“ број 118/21) и Закон о допунама Закона о републичкој управи („Службени гласник РС“ број 15/22). Одређено је да одлука ступа на снагу одмах и да производи правно дјеловање до доношења коначне одлуке Уставног суда БиХ о поднесеним захтјевима. Уставни суд подсјећа да одлука о привременој мјери ни у ком случају не прејудицира коначну одлуку Уставног суда БиХ у овом предмету.

Такође, Уставни суд БиХ је данас одржао редовну, 150. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио на сједници Великог вијећа Уставни суд издваја:

АП 4746/20 – у којој је Уставни суд закључио да је повријеђено апеланткињино право на дом, јер је Кантонални суд у Мостару пропустио да анализира сразмјерност мјере коју је требало примијенити против апеланткиње, и то њеног исељења из спорног стана у ком живи од 25. априла 1998. године.

АП 4762/20 – у којој је Уставни суд закључио да је повријеђено апелантово право на правично суђење с обзиром на то да оспорено рјешење Окружног суда у Требињу не садржи анализу релевантног правног аспекта предметног спора о питању застаре предметног потраживања. Због тога је Уставни суд онемогућен да испита апелантове наводе о произвољној примјени материјалног права.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене подносиоцима захтјева/апелантима и објављене у што краћем року на интернетској страници Уставног суда Босне i Hercegovine.