127. plenarna sjednica i 150. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao 127. plenarnu sjednicu na kojoj je usvojio zahtjev Šefika Džaferovića, predsjedatelja Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za donošenje privremene mjere u predmetu broj U 17/22. Odlukom o privremenoj mjeri Ustavni sud je privremeno stavio izvan pravne snage Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 118/21) i Zakon o dopunama Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik RS“ broj 15/22). Određeno je da odluka stupa na snagu odmah i da proizvodi pravno djelovanje do donošenja konačne odluke Ustavnoga suda BiH o podnesenim zahtjevima. Ustavni sud podsjeća da odluka o privremenoj mjeri ni u kojem slučaju ne prejudicira konačnu odluku Ustavnoga suda BiH u ovome predmetu.

Također, Ustavni sud BiH je danas održao redovitu, 150. sjednicu Velikoga vijeća Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio na sjednici Velikoga vijeća Ustavni sud izdvaja:

AP 4746/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je povrijeđeno apelantičino pravo na dom, jer je Kantonalni sud u Mostaru propustio analizirati razmjernost mjere koju je trebalo primijeniti protiv apelantice, i to njezinog iseljenja iz prijepornoga stana u kojem živi od 25. travnja 1998. godine.

AP 4762/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo na pravično suđenje obzirom na to da osporeno rješenje Okružnoga suda u Trebinju ne sadrži analizu relevantnoga pravnoga aspekta predmetnoga spora o pitanju zastare predmetne tražbine. Zbog toga je Ustavni sud onemogućen ispitati apelantove navode o proizvoljnoj primjeni materijalnoga prava.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene podnositeljima zahtjeva/apelantima i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.