118. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 118. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд, ради илустрације, издваја:

АП 2788/20 - у којој је Уставни суд закључио да постоји кршење права на личну слободу и безбједност из члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5 став 3 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) када мјере забране изречене апеланту рјешењем од 30. јуна 2020. године према свом степену и интензитету представљају „лишавање слободе“, те када су у континуитету са ранијим притвором трајале скоро три године и осам мјесеци, а суђење још није почело, при чему је редовни суд пропустио (и) да, у складу са обавезом прописаном законом, у року прописаном законом донесе нову одлуку и да испита да ли је примијењена мјера још потребна, узимајући у обзир да околности које су биле увјерљиве на почетку, приликом одређивања притвора, па и оправдане једно вријеме касније, с временом слабе.

АП 3564/20 - у којој је Уставни суд закључио да је оспореним пресудама у дијелу којим је одлучено да се млдб. дјеца повјере на бригу и васпитање туженом прекршено апеланткињино право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције када је Општински суд у Травнику обавио неформални разговор са млдб. И.С. без посредовања надлежног органа старатељства, што није сагласно са процедуралним правилима члана 271 став (2) Породичног закона Федерације БиХ, која обавезују суд да неформални разговор са дјететом обави уз посредовање органа старатељства, па на тај начин редовни судови цитирани члан нису примијенили у најбољем интересу млдб. дјеце.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернетској страници Уставног суда Босне и Херцеговине.

Подијели