118. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovitu, 118. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud, radi ilustracije, izdvaja:

AP 2788/20 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava na osobnu slobodu i sigurnost iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) kada mjere zabrane izrečene apelantu rješenjem od 30. lipnja 2020. godine prema svom stupnju i intenzitetu predstavljaju „lišavanje slobode“, te kada su u kontinuitetu sa ranijim pritvorom trajale skoro tri godine i osam mjeseci, a suđenje još nije počelo, pri čemu je redoviti sud propustio (i) da, sukladno obvezi propisanoj zakonom, u roku propisanom zakonom donese novu odluku i da ispita je li primijenjena mjera još potrebna, uzimajući u obzir da okolnosti koje su bile uvjerljive na početku, prilikom određivanja pritvora, pa i opravdane jedno vrijeme kasnije, s vremenom slabe.

AP 3564/20 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da je osporenim presudama u dijelu kojim je odlučeno da se mldb. djeca povjere na brigu i odgoj tuženom prekršeno apelantičino pravo na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada je Općinski sud u Travniku obavio neformalni razgovor sa mldb. I.S. bez posredovanja nadležnog tijela starateljstva, što nije suglasno sa proceduralnim pravilima članka 271. stavak (2) Obiteljskog zakona Federacije BiH, koja obvezuju sud da neformalni razgovor sa djetetom obavi uz posredovanje tijela starateljstva, pa na taj način redoviti sudovi citirani članak nisu primijenili u najboljem interesu mldb. djece.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.