118. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovnu, 118. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud, radi ilustracije, izdvaja:

AP 2788/20 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava na ličnu slobodu i sigurnost iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) kada mjere zabrane izrečene apelantu rješenjem od 30. juna 2020. godine prema svom stepenu i intenzitetu predstavljaju „lišavanje slobode“, te kada su u kontinuitetu sa ranijim pritvorom trajale skoro tri godine i osam mjeseci, a suđenje još nije počelo, pri čemu je redovni sud propustio (i) da, u skladu sa obavezom propisanom zakonom, u roku propisanom zakonom donese novu odluku i da ispita da li je primijenjena mjera još potrebna, uzimajući u obzir da okolnosti koje su bile uvjerljive na početku, prilikom određivanja pritvora, pa i opravdane jedno vrijeme kasnije, s vremenom slabe.

AP 3564/20 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da je osporenim presudama u dijelu kojim je odlučeno da se mldb. djeca povjere na brigu i odgoj tuženom prekršeno apelanticino pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada je Općinski sud u Travniku obavio neformalni razgovor sa mldb. I.S. bez posredovanja nadležnog organa starateljstva, što nije saglasno sa proceduralnim pravilima člana 271. stav (2) Porodičnog zakona Federacije BiH, koja obavezuju sud da neformalni razgovor sa djetetom obavi uz posredovanje organa starateljstva, pa na taj način redovni sudovi citirani član nisu primijenili u najboljem interesu mldb. djece.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.