107. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 107. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд, ради илустрације, издваја:

АП 3772/18 - у којој је Уставни суд, између осталог, закључио да постоји повреда апелантовог права на правичан поступак у односу на доношење одлуке у разумном року из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) када је предметни поступак (управни поступак, управни спор и поступак ванредног преиспитивања судске одлуке у којем је апелант тражио поврат у посјед стана) трајао више од 19 година, што је а priori ван разумног рока и што тражи глобалну оцјену. Његова дужина би могла да се оправда само под изузетним околностима.

АП 2778/18 - у којој је Уставни суд закључио да постоји кршење права на окончање истраге у разумном року из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције када Тужилаштво Босне и Херцеговине у предмету који је сложен и који је значајан за апеланта спроводи истрагу пет година и пет мјесеци, а да при томе није понудило увјерљиве и логичне разлоге којим би могло да се оправда трајање конкретног поступка.

АП 209/20 – у којој је Уставни суд закључио да оспореним рјешењем Апелационог вијећа Суда Босне и Херцеговине нису повријеђени принципи које промовише Устав Босне и Херцеговине, и то чл. I/2, II/1 и II/2, и члан 25 Међународног пакта о грађанским и политичким правима у вези са тим принципима у контексту забране прописане Изборним законом БиХ да након овјеравања кандидатске листе не може да се повуче кандидатура док траје мандатни период за који је политичка партија именовала кандидате. При томе прописано ограничење је оправдано и у контексту правне сигурности, чији је циљ заштита Изборних правила прописаних Изборним законом БиХ.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернетској страници Уставног суда Босне и Херцеговине.

Подијели