107. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovitu, 107. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud, radi ilustracije, izdvaja:

AP 3772/18 - u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da postoji povreda apelantovog prava na pravičan postupak u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) kada je predmetni postupak (upravni postupak, upravni spor i postupak izvanrednog preispitivanja sudske odluke u kojem je apelant tražio povrat u posjed stana) trajao više od 19 godina, što je a priori izvan razumnog roka i što traži globalnu ocjenu. Njegova duljina bi se mogla opravdati samo pod iznimnim okolnostima.

AP 2778/18 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava na okončanje istrage u razumnom roku iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u predmetu koji je složen i koji je značajan za apelanta provodi istragu pet godina i pet mjeseci, a da pri tome nije ponudilo uvjerljive i logične razloge kojim bi se moglo opravdati trajanje konkretnog postupka.

AP 209/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da pobijanim rješenjem Apelacijskog vijeća Suda Bosne i Hercegovine nisu povrijeđena načela koja promovira Ustav Bosne i Hercegovine, i to čl. I/2, II/1. i II/2, i članak 25. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u svezi sa tim načelima u kontekstu zabrane propisane Izbornim zakonom BiH da se nakon ovjere kandidatske liste ne može povući kandidatura dok traje mandatno razdoblje za koje je politička stranka imenovala kandidate. Pri tome propisano ograničenje je opravdano i u kontekstu pravne sigurnosti, čiji je cilj zaštita Izbornih pravila propisanih Izbornim zakonom BiH.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.