Općenito

Nema kršenja prava iz članka 1. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju kada je apelant osuđen na kaznu zatvora zbog izvršenja kaznenog djela koje je u vezi s nekom njegovom ugovornom obvezom, a ne zbog neispunjenja ugovorne obveze kao takve.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-954/06 od 5. travnja 2007. godine, stavak 42., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 70/07, nema povrede članka 1. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.