Neovlašteni podnositelj

Spor pred Ustavnim sudom mogu pokrenuti samo ovlašteni subjekti iz članka VI/3.(a). Iz teksta spomenutog članka proizlazi da Federalno ministarstvo nije ovlašteni subjekt koji može pokrenuti spor pred Ustavnim sudom u skladu sa člankom VI/3.(a).
• Odluka o dopustivosti broj U-66/02 od 30. siječnja 2004. godine, stavak 9., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 11/04

Iz odredbe članka VI/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine proizlazi da udruženje nije subjekt koji može pokrenuti spor za ocjenu ustavnosti zakona pred Ustavnim sudom.
• Odluka broj U-67/02 od 27. lipnja 2003. godine, stavak 4., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 30/03;
• Odluka broj U-69/02 od 25. srpnja 2003. godine, stavak 5., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 39/03;
• Odluka broj U-71/02 od 27. lipnja 2003. godine, stavak 4., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 25/03;
• Odluka broj U-6/03 od 24. listopada 2003. godine, stavak 9.

Podnositelji zahtjeva ne ispunjavaju uvjete u smislu članka VI/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine s obzirom na to da se nakon odustajanja od zahtjeva za ocjenu ustavnosti (dva člana) radi o devet članova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine, dakle u smislu članka VI/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine ne radi se o jednoj četvrtini članova/delegata bilo kojeg doma Parlamentarne skupštine, konkretno Zastupničkog doma koji se sastoji od 42 člana koja imaju pravo pokrenuti spor ove vrste pred Ustavnim sudom. Slijedi da je zahtjev podnositelja zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 16/16) nedopušten u smislu članka 19. stavak (1) točka c) Pravila Ustavnog suda jer ga je podnijela neovlaštena osoba.
• Odluka broj U-20/18 od 10. siječnja 2019. godine, stavak 5.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.