Mirsad Ćeman

MIRSAD ĆEMAN

Sudac

Rođen je 1955. godine u Miljanovcima (općina Tešanj). Diplomirao je 1979. godine na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci. Pravosudni ispit položio je 1998. godine u Sarajevu. Od 1979. do 1982. godine radio je u Općini Tešanj, prvo kao pripravnik, a zatim kao referent za ustroj i unapređenje rada organa uprave i referent za normativnu djelatnost. Od 1982. do 1990. godine bio je šef Službe za samoupravne i pravne poslove u „Energoinvest“ RO „Enker“ u Tešnju. Od 1991. do 1993. godine bio je predsjednik Izvršnog odbora Općine Tešanj. U razdoblju od 1990. do 2006. godine biran je za zastupnika u zakonodavnim organima u Bosni i Hercegovini (Skupština S/RBiH itd.), gdje je angažiran uglavnom u stručnim/pravnim radnim tijelima. U više navrata bio je član redovnih ili ad hoc povjerenstava za ustavna pitanja. Sudjelovao je u značajnom broju stručnih skupova na temu ustavne problematike u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Od 2007. godine pa do dolaska na dužnost suca Ustavnog suda bavio se advokaturom u Sarajevu. Ovlašteni-registrirani je medijator. Stručno se usavršavao u zemlji i inozemstvu iz oblasti reforme pravosuđa, primjene Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, izrade pravnih propisa, zatim kaznenih, parničnih i drugih postupaka, međunarodnog humanitarnog prava itd. Koautor je Priručnika za izradu pravnih propisa u okviru Projekta razvoja sektora pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Kao konzultant bio je angažiran u izradi jednog broja sustavnih zakona i drugih propisa. Višegodišnji je član Povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita na razini Bosne i Hercegovine i ispitivač za oblast Ustavni sustav i organizacija pravosuđa (ranije za oblast Upravno i radno pravo).

Na dužnost suca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupio je u listopadu 2008. godine. Dužnost predsjednika Suda obnašao je od 2015. do 2018. godine. Za dopredsjednika Suda na mandat od tri godine izabran je 2018. i ponovno 2021. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.