Javnost postupka

Ustavni sud podsjeća da je rasprava pred sudom u načelu javna. Javnost omogućuje društvenu kontrolu suđenja, služi općem interesu, prvenstveno djeluje u pravcu suzbijanja kriminaliteta, razvijanja morala i društvene discipline građana.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-74/04 od 23. ožujka 2005. godine, stavak 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/05

Upravni sud, ako okolnosti pojedinog slučaja na to ukazuju, a apelant to zahtijeva, ima obvezu održati javnu raspravu (usporedi Odluku broj AP-963/04 od 17. studenog 2005. godine, točka 40. i dalje). Prema tome, upravni sud ne može svoje diskrecijsko pravo arbitrarno ili samovoljno tumačiti. Ono se mora tumačiti u duhu standarda ustavnog materijalnog prava, u koje se ubraja i Europska konvencija, koje je nadređeno svim drugim zakonima (članak II/2. Ustava Bosne i Hercegovine). Ovo iz razloga što je neodržavanje javne rasprave u postupcima u kojima se odlučuje o „građanskim pravima", u smislu članka 6. Europske konvencije, iznimka koja je opravdana ukoliko sjednica koja nije javna opravdava sve elemente pravičnog postupka. To je posebno osjetljivo pitanje u upravnim postupcima i sporovima, jer upravni organi ne zadovoljavaju kriterije „neovisnosti" i „nepristranosti", te je upravni sud jedina instanca koja zadovoljava te kriterije. U svakom slučaju, standardi jednog pravičnog postupka neće biti zadovoljeni ukoliko je nužno da sud sasluša stranku in persona, te ukoliko je nužno da se izvedu dokazi na koje će se stranka moći izravno osvrnuti. Prema mišljenju Ustavnog suda, to će uvijek biti slučaj ukoliko je potrebno da upravni sud utvrdi komplicirano činjenično stanje ili da utvrdi pravilnu primjenu propisa (usporedi Odluku broj U-148/03 od 28. studenog 2003. godine, točka 55. i dalje, „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 1/04).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1139/06 od 17. travnja 2008. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 55/08, upravni postupak, arbitrarno utvrđeno činjenično stanje i arbitrarna primjena propisa, obrazložena presuda, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.