Helen Keller

HELEN KELLER
Sutkinja

Rođena je 1964. godine u Zürichu (Švicarska). Doktorat iz oblasti Prava okoliša obranila je na Sveučilištu u Zürichu 1993. godine. Magistrirala je Europsko pravo na College of Europe u Bruggeu (Belgija) 1994. godine. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta Harvard (SAD) bila je znanstveni suradnik-istraživač 1995. godine, a na Institutu Firenca Europskog sveučilišta u Italiji 1996. godine. Od 1996. godine je članica Američkog društva za međunarodno pravo. Od 1996. do 2011. godine radila je kao pravna savjetnica u odvjetničkom uredu u Švicarskoj. Godine 2000. bila je gostujući istraživač na Institutu Max-Planck za međunarodno pravo u Heidelbergu (Njemačka). Radila je kao profesorica Međunarodnog prava, Ustavnog prava i Europskog prava na Sveučilištu u Luzernu od 2001. do 2004. godine, te na Sveučilištu u Zürichu od 2004. do 2011. godine. Bila je članica Odbora Međunarodnog pravnog povjerenstva, švicarski odjel, od 2008. do 2011. godine, te članica Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih naroda u istom razdoblju. Godine 2010. bila je gostujuća profesorica u Centru za napredne studije u Oslu (Norveška). Dužnost sutkinje Europskog suda za ljudska prava obavljala je od 2011. do 2020. godine.

Na dužnost međunarodne sutkinje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupila je u prosincu 2020. godine, a od ožujka 2022. do lipnja 2024. godine obnašala je dužnost dopredsjednice Ustavnog suda.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.