Članak 7. Europske konvencije – kažnjavanje samo na temelju zakona

Članak 7.
Kažnjavanje samo na temelju zakona

1. Nitko se ne smije smatrati krivim za kazneno djelo izvršeno činjenjem ili nečinjenjem koje, u vrijeme kada je počinjeno, nije predstavljalo kazneno djelo po unutarnjem ili međunarodnom pravu. Isto tako, ne smije se izreći stroža kazna od one koja je bila primjenjiva u vrijeme kada je kazneno djelo počinjeno.

2. Ovaj članak ne utječe na ishod suđenja i kažnjavanje bilo koje osobe za činjenje ili nečinjenje koje se u vrijeme počinjenja smatralo kaznenim djelom prema općim pravnim načelima koja priznaju civilizirani narodi.

Sadržaj: Kažnjavanje samo na temelju zakona; Zabrana retroaktivne primjene zakona

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.