Članak 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju – zaštita imovine

Članak 1.
Zaštita imovine

Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na mirno uživanje svoje imovine. Nitko ne može biti lišen svoje imovine, osim u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom i općim načelima međunarodnog prava.

Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primjenjuje zakone koje smatra potrebnim da bi regulirala korištenje imovine sukladno općem interesu, ili da bi osigurala plaćanje poreza ili drugih doprinosa ili kazni.

Sadržaj: Što se smatra imovinom; Prijenos stanarskog prava; Što se ne smatra imovinom; Devizna štednja; Pozitivne obveze; Mirno uživanje imovine; Lišavanje imovine; Miješanje u imovinu; Javni interes; Propisano zakonom; Proporcionalnost; Kontrola uporabe; Osiguravanje plaćanja poreza, doprinosa i kazni

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.