Stupanje na dužnost novog međunarodnog sudije

Obavještavamo vas da, u skladu sa članom 99. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, novoimenovana sutkinja Angelika Nuβberger stupa na dužnost sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 25. aprila 2020. godine.

Uvažena sutkinja Nuβberger će zamijeniti dosadašnjeg uvaženog međunarodnog sudiju Giovannija Grassa, kojem mandat sudije prestaje ex lege prema članu VI/1. Ustava Bosne i Hercegovine 25. aprila 2020. godine zbog toga što na taj dan navršava 70 godina života do kada traje mandat sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Prema članu 82. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, uvažena sutkinja Nuβberger će u narednom periodu dati i potpisati svečanu izjavu pred predsjednikom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatkom M. Kneževićem, kada će i preuzeti dužnost sudije.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.