Stupanje na dužnost novog međunarodnog suca

Obavještavamo vas da, u skladu sa člankom 99. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, novoimenovana sutkinja Angelika Nuβberger stupa na dužnost suca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 25. travnja 2020. godine.

Uvažena sutkinja Nuβberger će zamijeniti dosadašnjeg uvaženog međunarodnog suca Giovannija Grassa, kojem mandat suca prestaje ex lege prema članku VI/1. Ustava Bosne i Hercegovine 25. travnja 2020. godine zbog toga što na taj dan navršava 70 godina života do kada traje mandat sudaca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Prema članku 82. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, uvažena sutkinja Nuβberger će u narednom razdoblju dati i potpisati svečanu izjavu pred predsjednikom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatkom M. Kneževićem, kada će i preuzeti dužnost suca.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.