Ostali relevantni linkovi

Međunarodne organizacije

Vijeće Evrope

Evropska Unija

Ujedinjene Nacije

Korisne baze podataka

Kolekcija ustava na engleskom jeziku

UN-ov Visoki komesar za ljudska prava

Nizozemski institut za ljudska prava (SIM)

Baza podataka o UN sistemu ljudskih prava - York University

Projekat Avalon škole prava - Yale Univesity
Pravni, historijski i diplomatski dokumenti

Projekat Diana škole prava – Yale University
Online arhiv ljudskih prava

Biblioteka ljudskih prava – University of Minnesota

Multilateralne konvencije
– Tufts University, Massachusetts

Međunarodna ljudskopravaška mreža

Legislationline – zakoni on line – OSCE

UN-ova kolecija sporazuma

Međunarodni komitet za ljudska prava
Međunarodni insturmenti za zaštitu ljudskih prava

Baza podataka međunarodnog humanitarnog prava
Međunarodni komitet crvenog križa

Američko društvo za međunarodno pravo

Centar krivičnog prava Buffalo

Pravna biblioteka D'angelo – University of Chicago

Informacioni centar SAD-a za krivično pravo

Biblioteka škole prava –New England University

Ljudska prava

Bosna i Hercegovina

Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu

Helsinški Komitet za ljudska prava u BiH

Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica - CRPC

Međunarodna organizacija za migraciju
(IOM) misija u Bosni i Hercegovini

Međunarodni

Afrička komisija
za ljudska prava i prava naroda

Azijska komisija za ljudska prava

Međuamerička komisija za ljudska prava

For the record:
UN sistem ljudskih prava - izvještaji

Međunarodni komitet za nestale osobe

Amnesty International

Human Rights Watch

Međunarodna organizacija za migraciju – IOM

Međunarodni komitet spasa - IRC

Pravosuđe

Bosna i Hercegovina

Udruženje Vaša prava Bosne i Hercegovine

Međunarodni

Globalni sudovi

Istražni institut sudskih sistema

Federalni sudovi SAD-a

Odjel za ustavna pitanja Engleske i Welsa

Koalicija za međunarodnu pravdu

Evropska komisija za efikasnost pravosuđa Vijeća Evrope – CEPEJ

Projekat o međunarodnim sudovima i tribunalima

 

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.