Остали релевантни линкови

Међународне организације

Савјет Европе

Европска Унија

Уједињене Нације

Корисне базе података

Колекција устава на енглеском језику

УН-ов Високи комесар за људска права

Холандски институт за људска права (SIM)

База података о УН систему људских права - York University

Пројекат Avalon школе права - Yale Univesity
Правни, историјски и дипломатски документи

Пројекат Diana школе права – Yale University
On-line архив људских права

Библиотека људских права – University of Minnesota

Мултилатералне конвенције
– Tufts University, Massachusetts

Међународна људскоправашка мрежа

Legislationline – закони on-line – ОЕБС

УН-ова колекција споразума

Међународни комитет за људска права
Међународни инструменти за заштиту људских права

База података међународног хуманитарног права
Међународни комитет црвеног крста

Америчко друштво за међународно право

Центар кривичног права Buffalo

Правна библиотека D'angelo – University of Chicago

Информациони центар САД-а за кривично право

Библиотека школе права –New England University

Људска права

Босна и Херцеговина

Центар за људска права универзитета у Сарајеву

Хелсиншки Комитет за људска права у БиХ

Комисија за имовинске захтјеве расељених лица и избјеглица - CRPC

Међународна организација за миграцију
(IOM) мисија у Босни и Херцеговини

Међународни

Афричка комисија
за људска права и права народа

Азијска комисија за људска права

Међуамеричка комисија за људска права

For the record:
УН систем људских права - извјештаји

Међународни комитет за нестале особе

Amnesty International

Human Rights Watch

Међународна организација за миграцију – IOM

Међународни комитет спаса - IRC

Правосуђе

Босна и Херцеговина

Удружење Ваша права БиХ

Међународни

Глобални судови

Истраживачки институт судских система

Федерални судови САД-a

Одсјек за уставна питања Енглеске и Велса

Коалиција за међународну правду

Европска комисија за ефикасност правосуђа Савјета Европе – CEPEJ

Пројекат о међународним судовима и трибуналима