Marin Vukoja

MARIN VUKOJA

Sudija

Rođen je 1973. godine u Širokom Brijegu. Diplomirao je 1998. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Stručni upravni ispit za rad u tijelima državne službe položio je 2000. godine, pravosudni ispit 2007, a advokatski ispit 2010. godine.

Od 1998. do 2003. godine radio je u Stručnoj službi Skupštine Zapadnohercegovačkog kantona, prvo kao stručni saradnik, a zatim kao načelnik Odjeljenja za propise i pružanje pravne pomoći. Od 2003. do 2007. godine bio je sekretar Vlade Zapadnohercegovačkog kantona, a od 2007. do 2015. godine sekretar Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Od 2015. do 2024. godine bio je sekretar Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Bio je sudija porotnik Kantonalnog suda Zapadnohercegovačkog kantona i sudija porotnik Općinskog suda u Širokom Brijegu. Bio je član Općinske izborne komisije u Širokom Brijegu, član Komisije za polaganje stručnog upravnog ispita u Zapadnohercegovačkom kantonu – ispitivač iz predmeta Osnovi ustavnog uređenja, te član Komisije za polaganje stručnog upravnog ispita iz predmeta Osnovi ustavnog sistema Bosne i Hercegovine, koju je imenovalo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Ekspert je na Listi eksperata Agencije za državnu službu. Upisao je postdiplomski doktorski studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Na dužnost sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupio je u maju 2024. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.