Angelika Nussberger

ANGELIKA HELENE ANNA NUSSBERGER
Potpredsjednica
Rođena je 1963. godine u Minhenu (Njemačka). Na Univerzitetu u Minhenu završila je studij slavenskih jezika i književnosti (1987) i studij prava (1989). Komparativno pravо studirala je na Univerzitetu u Strazburu (Francuska) i Univerzitetu u Coimbri (Portugal). Doktorske studije završila je na Univerzitetu Würburg 1991. godine. Bila je gostujući istraživač na Harvardu (1994-1995), naučna saradnica na Institutu „Max-Planck“ za strano i međunarodno socijalno pravo u Minhenu (1993-2001) i pravna savjetnica u Vijeću Evrope. Također je bila članica Komiteta eksperata za primjenu konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada (2003-2010), zamjenica člana Venecijanske komisije (2006-2010), te članica Pontifikalne akademije društvenih nauka (2008-2010). Tokom 2009. godine bila je članica Misije za utvrđivanje činjenica o sukobu u Gruziji (IIFFMCG). Za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava izabrana je 2011. godine, za potpredsjednicu Odjeljenja V imenovana je 2012., a 2015. godine za predsjednicu. Za potpredsjednicu Suda izabrana je 2017. godine. Od 2002. godine je redovna profesorica prava na Univerzitetu u Kelnu, gdje je 2010. godine obavljala i dužnost zamjenice rektora Univerziteta. Počasni doktorat dodijelili su joj Državni univerzitet u Tbilisiju (2010.), Akademija za advokaturu Ukrajine (2018.), te Univerzitet u Sibiu, Rumunija (2019.). Dobitnica je nagrada “Schader” (2015.) i “Arthur-Burkhardt” (2019.), Počasnog uvjerenja Japana (2019.), te Ordena Časnik Legije časti (2019.). Članica je Akademije Sjeverna Rajna Vestfalija za nauke, humanističke nauke i umjetnost, njemačka članica Venecijanske komisije, zamjenica predsjednika Upravnog odbora Instituta “Max-Planck” za strano i međunarodno krivično pravo, pridružena članica Međunarodne akademije za komparativno pravo i članica Udruženja profesora njemačkog ustavnog prava. U odborima je Udruženja njemačkih pravnika i Instituta za pravnu politiku.
Na dužnost međunarodne sutkinje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupila je u junu 2020. godine. Za potpredsjednicu iz reda međunarodnih sudija izabrana je u junu 2024. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.