130. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovnu, 130. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 4706/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo na ličnu slobodu i sigurnost iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 4. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) jer je postupak po žalbi na rješenje kojim je apelantu i ostalim osumnjičenim produžen pritvor za tri mjeseca trajao 46 dana, to jest od 13. novembra 2020. godine kada je apelant izjavio žalbu pa do 29. decembra 2020. godine kada je Kantonalni sud u Sarajevu odlučio po izjavljenoj žalbi, a taj period ne ispunjava standard „hitnosti“ iz člana 5. stav 4. Evropske konvencije.

AP 4080/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije u segmentu pristupa sudu kada je Vrhovni sud Federacije BiH, koji je donio konačnu odluku u ovom predmetu, primjenom Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, koji se odnosi na postupke konačnog imenovanja i ponovnog imenovanja, a ne na postupak razrješenja, jer je odredba o razrješenju još 2013. godine brisana iz tog zakona, utvrdio da apelant ne uživa građanskopravnu zaštitu u konkretnom slučaju, zasnivajući takav stav na zakonu koji nije primjenjiv u okolnostima konkretnog slučaja.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.