130. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektroničkim putem održao redovnu, 130. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 4706/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo na osobnu slobodu i sigurnost iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 4. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) jer je postupak po žalbi na rješenje kojim je apelantu i ostalim osumnjičenim produljen pritvor za tri mjeseca trajao 46 dana, to jest od 13. studenog 2020. godine kada je apelant izjavio žalbu pa do 29. prosinca 2020. godine kada je Kantonalni sud u Sarajevu odlučio po izjavljenoj žalbi, a to razdoblje ne ispunjava standard „hitnosti“ iz članka 5. stavak 4. Europske konvencije.

AP 4080/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u segmentu pristupa sudu kada je Vrhovni sud Federacije BiH, koji je donio konačnu odluku u ovom predmetu, primjenom Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, koji se odnosi na postupke konačnog imenovanja i ponovnog imenovanja, a ne na postupak razrješenja, jer je odredba o razrješenju još 2013. godine brisana iz tog zakona, utvrdio da apelant ne uživa građanskopravnu zaštitu u konkretnom slučaju, temeljeći takav stav na zakonu koji nije primjenjiv u okolnostima konkretnog slučaja.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.