130. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 130. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд ради илустрације издваја:

АП 4706/20 – у којој је Уставни суд закључио да је повријеђено апелантово право на личну слободу и безбједност из члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5 став 4 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) јер је поступак по жалби на рјешење којим је апеланту и осталим осумњиченим продужен притвор за три мјесеца трајао 46 дана, то јест од 13. новембра 2020. године када је апелант изјавио жалбу па до 29. децембра 2020. године када је Кантонални суд у Сарајеву одлучио по изјављеној жалби, а тај период не испуњава стандард „хитности“ из члана 5 став 4 Европске конвенције.

АП 4080/20 – у којој је Уставни суд закључио да је повријеђено апелантово право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције у сегменту приступа суду када је Врховни суд Федерације БиХ, који је донио коначну одлуку у овом предмету, примјеном Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ, који се односи на поступке коначног именовања и поновног именовања, а не на поступак разрјешења, јер је одредба о разрјешењу још 2013. године брисана из тог закона, утврдио да апелант не ужива грађанскоправну заштиту у конкретном случају, заснивајући такав став на закону који није примјењив у околностима конкретног случаја.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.