123. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovnu, 123. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 3099/19 – u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da postoji povreda prava na pravičan postupak u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) kada je predmetni izvršni postupak trajao 12 godina i još uvijek nije okončan, što je a priori van razumnog roka i traži globalnu ocjenu.

AP 1613/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je u izvršnom postupku povrijeđeno apelanticino pravo na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju kada je Općinski sud u Jajcu u specifičnim okolnostima konkretnog slučaja naložio provođenje rješenja o izvršenju iako nije odlučio o apelanticinom prigovoru protiv tog rješenja, zbog čega u smislu člana 13. Zakona o izvršnom postupku (ZIP) to rješenje nije ni moglo postati izvršno i pravomoćno, a samim tim nisu bili ispunjeni uvjeti iz člana 41. stav 2. ZIP-a za njegovo provođenje, pa se takvo miješanje u apelanticino pravo na mirno uživanje imovine ne može smatrati „zakonitim“.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.