123. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 123. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд ради илустрације издваја:

АП 3099/19 – у којој је Уставни суд, између осталог, закључио да постоји повреда права на правичан поступак у односу на доношење одлуке у разумном року из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) када је предметни извршни поступак трајао 12 година и још увијек није окончан, што је a priori ван разумног рока и тражи глобалну оцјену.

АП 1613/19 – у којој је Уставни суд закључио да је у извршном поступку повријеђено апеланткињино право на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију када је Општински суд у Јајцу у специфичним околностима конкретног случаја наложио спровођење рјешења о извршењу иако није одлучио о апеланткињином приговору против тог рјешења, због чега у смислу члана 13 Закона о извршном поступку (ЗИП) то рјешење није ни могло постати извршно и правоснажно, а самим тим нису били испуњени услови из члана 41 став 2 ЗИП-а за његово спровођење, па се такво мијешање у апеланткињино право на мирно уживање имовине не може сматрати „законитим“.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.