123. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektroničkim putem održao redovitu, 123. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 3099/19 – u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da postoji povreda prava na pravičan postupak u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) kada je predmetni izvršni postupak trajao 12 godina i još uvijek nije okončan, što je a priori izvan razumnog roka i traži globalnu ocjenu.

AP 1613/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je u izvršnom postupku povrijeđeno apelantičino pravo na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju kada je Općinski sud u Jajcu u specifičnim okolnostima konkretnog slučaja naložio provođenje rješenja o izvršenju iako nije odlučio o apelantičinom prigovoru protiv tog rješenja, zbog čega u smislu članka 13. Zakona o izvršnom postupku (ZIP) to rješenje nije ni moglo postati izvršno i pravomoćno, a samim tim nisu bili ispunjeni uvjeti iz članka 41. stavak 2. ZIP-a za njegovo provođenje, pa se takvo miješanje u apelantičino pravo na mirno uživanje imovine ne može smatrati „zakonitim“.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.