112. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovnu, 112. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud, radi ilustracije, izdvaja:

AP 2702/18 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da je osporenim odlukama Suda Bosne i Hercegovine prekršeno pravo na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) zbog nezakonitog miješanja u apelantovu imovinu u situaciji kada se povrat nezakonito naplaćenih dažbina u jednom dijelu odnosio na povrat poreza na dodatnu vrijednost (PDV), a u obrazloženju osporenih odluka nije dat relevantan odgovor na pitanje da li su okolnosti konkretnog slučaja mogle opravdati isključivu primjenu člana 234. Zakona o carinskoj politici BiH.

AP 6791/18 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda apelantovog prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku kao jednom od aspekata prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada je predmetni parnični postupak (koji je hitne prirode) trajao oko 16 godina i četiri mjeseca a na dužinu trajanja postupka ključno je utjecalo vraćanje predmeta više puta na ponovni postupak.

AP 284/19 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije u vezi sa pravom na pristup sudu iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada je sud odbacio zahtjev za vanredno preispitivanje analognom primjenom Zakona o parničnom postupku FBiH, kojim se ograničava parnična sposobnost stranke da izjavi reviziju, budući da takvo ograničenje nije propisano u Zakonu o upravnom sporu FBiH (ZUS) koji sadrži odredbe o tome ko i kako može izjaviti zahtjev za vanredno preispitivanje, pa je primjena člana 55. ZUS-a proizvoljna.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.