112. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovitu, 112. sjednicu Velikoga vijeća Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud, radi ilustracije, izdvaja:

AP 2702/18 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da je pobijanim odlukama Suda Bosne i Hercegovine prekršeno pravo na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) zbog nezakonitog miješanja u apelantovu imovinu u situaciji kada se povrat nezakonito naplaćenih dažbina u jednom dijelu odnosio na povrat poreza na dodatnu vrijednost (PDV), a u obrazloženju pobijanih odluka nije dan relevantan odgovor na pitanje jesu li okolnosti konkretnoga slučaja mogle opravdati isključivu primjenu članka 234. Zakona o carinskoj politici BiH.

AP 6791/18 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda apelantovog prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnome roku kao jednom od aspekata prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada je predmetni parnični postupak (koji je žurne naravi) trajao oko 16 godina i četiri mjeseca a na duljinu trajanja postupka ključno je utjecalo vraćanje predmeta više puta na ponovni postupak.

AP 284/19 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo na učinkovit pravni lijek iz članka 13. Europske konvencije u svezi sa pravom na pristup sudu iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada je sud odbacio zahtjev za izvanredno preispitivanje analognom primjenom Zakona o parničnome postupku FBiH, kojim se ograničava parnična sposobnost stranke da izjavi reviziju, budući da takvo ograničenje nije propisano u Zakonu o upravnome sporu FBiH (ZUS) koji sadrži odredbe o tome tko i kako može izjaviti zahtjev za izvanredno preispitivanje, pa je primjena članka 55. ZUS-a proizvoljna.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.