Уставни суд Босне и Херцеговине и Центар AIRE представили извјештај о пракси судова у погледу права на безбједност личности и слободу изражавања

Уставни суд Босне и Херцеговине и Центар AIRE представили извјештај о пракси судова у погледу права на безбједност личности и слободу изражавања

Уставни суд Босне и Херцеговине и Центар AIRE представили су данас у Сарајеву извјештај Пракса судова у Босни и Херцеговини у погледу права на слободу и безбједност личности и права на слободу изражавања. Извјештај, на једноставан и приступачан начин, приказује релевантне одлуке судова и принципе тумачења норми из двију изузетно важних области Европске конвенције за људска права, а то су заштита права из члана 5 (право на слободу и безбједност личности) и заштита права из члана 10 (право на слободу изражавања).

Златко Кнежевић, предсједник Уставног суда БиХ, тим поводом је рекао: „Босна и Херцеговина има врло јасан пут о примјени европских стандарда дуже од двије деценије. Тај пут је утврђен и он се стално употребљава у раду редовних судова у цијелој земљи, њиховим коришћењем праксе Уставног суда, али, посредно, и Европског суда. Редовни судови, што је врло похвално, већ дуго користе одредбе Европске конвенције, праксу и стандарде који се употребљавају. Стога, ова публикација представља пресјек стања у актуелној пракси. При томе морамо да уочимо добре и лоше стране, морамо да упутимо једни другима оцјене до којег нивоа примјене смо дошли и шта нам недостаје да буде боље, јер увијек може да буде боље. Треба напоменути да овај извјештај не обухвата само праксу Уставног суда и, евентуално, Европског суда већ и 'живу' праксу судова у Босни и Херцеговини (Суда Босне и Херцеговине, Врховног суда Републике Српске, Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине, Апелационог и Основног суда Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине, али и праксу Кантоналног суда у Сарајеву и Окружног суда у Бањој Луци).

Matt Field, британски амбасадор у БиХ, казао је: „Потреба за хармонизацијом праксе судова БиХ са одлукама Европског суда за људска права и Уставног суда БиХ је јасно наведена у свим релевантним стручним извјештајима. У посљедњих осам година Влада Уједињеног Краљевства је подржавала правосудне органе БиХ у овом процесу. Путем ових публикација судије ће имати једноставан преглед свих релевантних судских одлука и принципа правног тумачења. Ова важна права, попут права на слободу и безбједност личности и слободу изражавања, јесу у самој сржи демократског друштва. Зато се надам да ће ови извјештаји имати додатну вриједност за грађане и јавност БиХ. Уједињено Краљевство остаје посвећено пружању подршке реформи владавине права у овој земљи, која је пријеко потребна.

Biljana Braithwaite, менаџер Програма за Западни Балкан при Центру AIRE, изјавила је: „Публикација коју данас представљамо је дио ширих активности које Центар AIRE спроводи у Босни и Херцеговини, које укључују и успостављање базе судских одлука највиших судова под покровитељством ВСТС, годишњи форум највиших судова у БиХ и сарадњу са центрима за едукацију судија и тужилаца. Све наше активности су усмјерене на јачање имплементације Европске конвенције за људска права и њених стандарда у БиХ. Принцип правне сигурности, темељни дио владавине права, остварује се правилном примјеном права и уједначеном и досљедном судском праксом, као изразима 'видљивости правде', од којих зависи повјерење јавности у судове и правни систем у цјелини. Судску праксу стварају судови тумачењем и примјеном права у конкретним судским случајевима, па недосљедна и неусклађена судска пракса потенцијално може да буде узрок повреде принципа правне сигурности.“

Овај извјештај израђен је у склопу пројекта под називом Јачање правосудних капацитета у БиХ за усклађивање домаће судске праксе са европским правним стандардима“, који подржава Британска амбасада у Сарајеву.