Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Centar AIRE predstavili izvješće o praksi sudova glede prava na sigurnost ličnosti i slobodu izražavanja

Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Centar AIRE predstavili izvješće o praksi sudova glede prava na sigurnost ličnosti i slobodu izražavanja

Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Centar AIRE predstavili su danas u Sarajevu izvješće Praksa sudova u Bosni i Hercegovini glede prava na slobodu i sigurnost ličnosti i prava na slobodu izražavanja. Izvješće, na jednostavan i pristupačan način, prikazuje relevantne odluke sudova i načela tumačenja normi iz dviju iznimno važnih oblasti Europske konvencije za ljudska prava, a to su zaštita prava iz članka 5. (pravo na slobodu i sigurnost ličnosti) i zaštita prava iz članka 10. (pravo na slobodu izražavanja).

Zlatko Knežević, predsjednik Ustavnoga suda BiH, tim povodom je rekao: „Bosna i Hercegovina ima vrlo jasan put o primjeni europskih standarda dulje od dva desetljeća. Taj put je utvrđen i on se stalno upotrebljava u radu redovitih sudova u cijeloj zemlji, njihovom uporabom prakse Ustavnoga suda, ali, posredno, i Europskoga suda. Redoviti sudovi, što je vrlo pohvalno, već dugo koriste odredbe Europske konvencije, praksu i standarde koji se upotrebljavaju. Stoga, ova publikacija predstavlja presjek stanja u aktualnoj praksi. Pri tome moramo uočiti dobre i loše strane, moramo uputiti jedni drugima ocjene do koje razine primjene smo došli i što nam nedostaje da bude bolje, jer uvijek može biti bolje. Treba napomenuti da ovo izvješće ne obuhvaća samo praksu Ustavnoga suda i, eventualno, Europskoga suda već i 'živu' praksu sudova u Bosni i Hercegovini (Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnoga suda Republike Srpske, Vrhovnoga suda Federacije Bosne i Hercegovine, Apelacijskoga i Osnovnoga suda Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine, ali i praksu Kantonalnoga suda u Sarajevu i Okružnoga suda u Banjaluci).

Matt Field, britanski veleposlanik u BiH, kazao je: „Potreba za harmonizacijom prakse sudova BiH sa odlukama Europskoga suda za ljudska prava i Ustavnoga suda BiH je jasno navedena u svim relevantnim stručnim izvješćima. U posljednjih osam godina Vlada Ujedinjene Kraljevine je podržavala pravosudna tijela BiH u ovome procesu. Putem ovih publikacija suci će imati jednostavan pregled svih relevantnih sudskih odluka i načela pravnoga tumačenja. Ova važna prava, poput prava na slobodu i sigurnost ličnosti i slobodu izražavanja, jesu u samoj srži demokratskoga društva. Zato se nadam da će ova izvješća imati dodatnu vrijednost za građane i javnost BiH. Ujedinjena Kraljevina ostaje posvećena pružanju potpore reformi vladavine prava u ovoj zemlji, koja je prijeko potrebna.

Biljana Braithwaite, menadžerka Programa za Zapadni Balkan pri Centru AIRE, izjavila je: „Publikacija koju danas predstavljamo je dio širih aktivnosti koje Centar AIRE provodi u Bosni i Hercegovini, koje uključuju i uspostavu baze sudskih odluka najviših sudova pod pokroviteljstvom VSTV, godišnji forum najviših sudova u BiH i suradnju sa centrima za edukaciju sudaca i tužitelja. Sve naše aktivnosti su usmjerene na jačanje implementacije Europske konvencije za ljudska prava i njezinih standarda u BiH. Načelo pravne sigurnosti, temeljni dio vladavine prava, ostvaruje se pravilnom primjenom prava i ujednačenom i dosljednom sudskom praksom, kao izrazima 'vidljivosti pravde', od kojih ovisi povjerenje javnosti u sudove i pravni sustav u cjelini. Sudsku praksu stvaraju sudovi tumačenjem i primjenom prava u konkretnim sudskim slučajevima, pa nedosljedna i neusklađena sudska praksa potencijalno može biti uzrokom povrede načela pravne sigurnosti.“

Ovo izvješće izrađeno je u sklopu projekta pod nazivom Jačanje pravosudnih kapaciteta u BiH za usklađivanje domaće sudske prakse sa europskim pravnim standardima“, koji podržava Britansko veleposlanstvo u Sarajevu. 

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.