Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Centar AIRE predstavili izvještaj o praksi sudova u pogledu prava na sigurnost ličnosti i slobodu izražavanja

Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Centar AIRE predstavili izvještaj o praksi sudova u pogledu prava na sigurnost ličnosti i slobodu izražavanja

Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Centar AIRE predstavili su danas u Sarajevu izvještaj Praksa sudova u Bosni i Hercegovini u pogledu prava na slobodu i sigurnost ličnosti i prava na slobodu izražavanja. Izvještaj, na jednostavan i pristupačan način, prikazuje relevantne odluke sudova i načela tumačenja normi iz dviju izuzetno važnih oblasti Evropske konvencije za ljudska prava, a to su zaštita prava iz člana 5. (pravo na slobodu i sigurnost ličnosti) i zaštita prava iz člana 10. (pravo na slobodu izražavanja).

Zlatko Knežević, predsjednik Ustavnog suda BiH, tim povodom je rekao: „Bosna i Hercegovina ima vrlo jasan put o primjeni evropskih standarda duže od dvije decenije. Taj put je utvrđen i on se stalno upotrebljava u radu redovnih sudova u cijeloj zemlji, njihovim korištenjem prakse Ustavnog suda, ali, posredno, i Evropskog suda. Redovni sudovi, što je vrlo pohvalno, već dugo koriste odredbe Evropske konvencije, praksu i standarde koji se upotrebljavaju. Stoga, ova publikacija predstavlja presjek stanja u aktuelnoj praksi. Pri tome moramo uočiti dobre i loše strane, moramo uputiti jedni drugima ocjene do kojeg nivoa primjene smo došli i šta nam nedostaje da bude bolje, jer uvijek može biti bolje. Treba napomenuti da ovaj izvještaj ne obuhvata samo praksu Ustavnog suda i, eventualno, Evropskog suda već i 'živu' praksu sudova u Bosni i Hercegovini (Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Apelacionog i Osnovnog suda Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine, ali i praksu Kantonalnog suda u Sarajevu i Okružnog suda u Banjoj Luci).

Matt Field, britanski ambasador u BiH, kazao je: „Potreba za harmonizacijom prakse sudova BiH sa odlukama Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH je jasno navedena u svim relevantnim stručnim izvještajima. U posljednjih osam godina Vlada Ujedinjenog Kraljevstva je podržavala pravosudne organe BiH u ovom procesu. Putem ovih publikacija sudije će imati jednostavan pregled svih relevantnih sudskih odluka i principa pravnog tumačenja. Ova važna prava, poput prava na slobodu i sigurnost ličnosti i slobodu izražavanja, jesu u samoj srži demokratskog društva. Zato se nadam da će ovi izvještaji imati dodatnu vrijednost za građane i javnost BiH. Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje posvećeno pružanju podrške reformi vladavine prava u ovoj zemlji, koja je prijeko potrebna.

Biljana Braithwaite, menadžerka Programa za Zapadni Balkan pri Centru AIRE, izjavila je: „Publikacija koju danas predstavljamo je dio širih aktivnosti koje Centar AIRE provodi u Bosni i Hercegovini, koje uključuju i uspostavljanje baze sudskih odluka najviših sudova pod pokroviteljstvom VSTV, godišnji forum najviših sudova u BiH i saradnju sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca. Sve naše aktivnosti su usmjerene na jačanje implementacije Evropske konvencije za ljudska prava i njenih standarda u BiH. Načelo pravne sigurnosti, temeljni dio vladavine prava, ostvaruje se pravilnom primjenom prava i ujednačenom i dosljednom sudskom praksom, kao izrazima 'vidljivosti pravde', od kojih zavisi povjerenje javnosti u sudove i pravni sistem u cjelini. Sudsku praksu stvaraju sudovi tumačenjem i primjenom prava u konkretnim sudskim slučajevima, pa nedosljedna i neusklađena sudska praksa potencijalno može biti uzrok povrede načela pravne sigurnosti.“

Ovaj izvještaj izrađen je u sklopu projekta pod nazivom Jačanje pravosudnih kapaciteta u BiH za usklađivanje domaće sudske prakse sa evropskim pravnim standardima“, koji podržava Britanska ambasada u Sarajevu.

 

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.