Ступање на дужност новог међународног судије

Обавјештавамо вас да, у складу са чланом 99 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине, новоименована судија Angelika Nuβberger ступа на дужност судије Уставног суда Босне и Херцеговине 25. априла 2020. године.

Уважена судија Nuβberger ће замијенити досадашњег уваженог међународног судију Giovannija Grassa, којем мандат судије престаје ex lege према члану VI/1 Устава Босне и Херцеговине 25. априла 2020. године због тога што на тај дан навршава 70 година живота до када траје мандат судија Уставног суда Босне и Херцеговине.

Према члану 82 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине, уважена судија Nuβberger ће у наредном периоду дати и потписати свечану изјаву пред предсједником Уставног суда Босне и Херцеговине Златком М. Кнежевићем, када ће и преузети дужност судије.