Резултати оцјењивања писменог дијела испита кандидата за радно мјесто лектора - 1.10.2015.

Сарајево, 1. октобар 2015. године

 

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита
 

У вези с Јавним огласом број П-357/15 за попуњавање радног мјеста лектор у Језичком одјелу у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине, у Уставном суду Босне и Херцеговине обављено је 22. септембра 2015. године тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу стручног испита.

Комисија за избор је, у складу с Одлуком о поступку јавног оглашавања, те начину и програму полагања стручног испита за лица која се запошљавају у Уставном суду Босне и Херцеговине, на својој другој сједници одржаној 1. октобра 2015. године оцијенила писмене радове кандидата.

У складу с чланом 21 став 1 наведене Одлуке, кандидат стиче право да приступи усменом дијелу испита (интервјуу) ако је његов укупан број бодова на писменом дијелу испита најмање 75.

Кандидати који су положили писмени дио стручног испита и у складу с наведеним одредбама Одлуке имају право приступити усменом дијелу стручног испита су кандидати који су тест радили под шифром како слиједи:

Шифра:

Број бодова:

3448

86,67

Кандидати који нису положили писмени дио стручног испита јер су остварили мање од 75 бодова су кандидати који су тест радили под шифром како слиједи:

Шифра:

Број бодова:

3446

50,00

3447

40,00

Усмени дио стручног испита-интервју одржаће се 6. октобра 2015. године у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, улица Реиса Џ. Чаушевића 6/III, са почетком у 10.00 часова. Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили тест, као и важећи идентификациони документ (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Подијели