Regionalna suradnja

Ustavni sud ostvaruje redovne kontakte i suradnju s ustavnim sudovima zemalja iz regije, kako bilateralno tako i sudjelovanjem, odnosno organiziranjem regionalnih konferencija.  

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 2003. godine inicirao održavanje susreta ustavnih sudova iz država nastalih nakon raspada SFRJ.

Svrha te inicijative bila je razmjena iskustava, stajališta i prakse o primjeni prava u području vladavine prava, zaštite i poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i uspostava stručne suradnje u svezi s drugim pitanjima od zajedničkog interesa i značaja za ustavne sudove zemalja u tranziciji u kojima ustavno sudovanje ima zajedničke početke i osnove.

Inicijativa je prihvaćena, pa je u Sarajevu od 20. do 22. svibnja 2004. godine održan prvi Okrugli stol ustavnih sudova država nastalih nakon raspada SFRJ o temi: „Tranzicijska iskustva ustavnih sudova sa posebnim osvrtom na zaštitu ljudskih prava”. Sudjelovali su predstavnici ustavnih sudova Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Srbije i Crne Gore. Započeta je uspješna suradnja koja u kontinuitetu traje i danas.

Regionalna suradnja
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.