Радни састанак са представницима Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине

Радни састанак са представницима Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине

У просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине 15. септембра 2021. године одржан је радни састанак представника Уставног суда Босне и Херцеговине са представницима Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине (ВСТС).

У име Уставног суда БиХ састанку су присуствовали предсједник Мато Тадић, те потпредсједници Миодраг Симовић и Мирсад Ћеман са сарадницима.

У име ВСТС састанку су присуствовали предсједник Халил Лагумџија, потпредсједнице Санела Горушановић-Бутиган и Биљана Симеуновић, те Санин Богунић, члан ВСТС, са сарадницима.

Теме састанка су биле реализација раније закљученог Меморандума о сарадњи Уставног суда БиХ и ВСТСБиХ, о организовању система електронске размјене података који се евидентирају у Систему за аутоматско управљање предметима у судовима (CMS) и Систему за управљање предметима Уставног суда БиХ (СУП). Такође се разговарало и о унапређењу будуће сарадње ових двију институција са посебним освртом на рјешавање проблема системског кршења права на правично суђење у разумном року пред редовним судовима.