Radni sastanak sa predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Radni sastanak sa predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

U prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 15. septembra 2021. godine održan je radni sastanak predstavnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV).

U ime Ustavnog suda BiH sastanku su prisustvovali predsjednik Mato Tadić, te potpredsjednici Miodrag Simović i Mirsad Ćeman sa saradnicima.

U ime VSTV sastanku su prisustvovali predsjednik Halil Lagumdžija, potpredsjednice Sanela Gorušanović-Butigan i Biljana Simeunović, te Sanin Bogunić, član VSTV, sa saradnicima.

Teme sastanka su bile realizacija ranije zaključenog Memoranduma o saradnji Ustavnog suda BiH i VSTVBiH, o organiziranju sistema elektronske razmjene podataka koji se evidentiraju u Sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) i Sistemu za upravljanje predmetima Ustavnog suda BiH (SUP). Također se razgovaralo i o unapređenju buduće saradnje ovih dviju institucija sa posebnim osvrtom na rješavanje problema sistemskog kršenja prava na pravično suđenje u razumnom roku pred redovnim sudovima.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.