Правилник

Уставни суд Босне и Херцеговине, на основу члана 77 став (1) тачка и) Правила Уставног суда Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр. 22/14) и на основу члана 13 Закона о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине” број 100/13), на Пленарној сједници одржаној 10. априла 2014. године, донио је Правилник о начину пријављивања и поступања по пријавама о неправилностима и заштити лица која пријаве неправилности у Уставном суду Босне и Херцеговине.

ПРАВИЛНИК о начину пријављивања и поступања по пријавама о неправилностима и заштити лица која пријаве неправилности у Уставном суду Босне и Херцеговине