Закон о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама БиХ

На основу члана IV 4.a) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 54. сједници Представничког дома, одржаној 7. октобра 2013. године, и на 34. сједници Дома народа, одржаној 16. децембра 2013. године, усвојила је Закон о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама Босне и Херцеговине.

ЗАКОН о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама Босне и Херцеговине