Позивно писмо за тестирање

Број: П2-1-700/16

Сарајево, 19. децембар 2016. године

У вези са пријавама на јавни оглас за попуњавање радног мјеста помоћник шефа Одјела за финансијске послове у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине, Комисија за избор на својој првој сједници, одржаној 19. децембра 2016. године, увидом у пријаве и прилоге кандидата утврдила је листу кандидата који испуњавају услове из огласа.

С тим у вези, обавјештавају се сви кандидати који испуњавају услове из јавног огласа да ће се, у складу са распоредом тестирања кандидата, писмени дио стручног испита – тестирање обавити 21. децембра 2016. године, у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица реиса Џ. Чаушевића број 6 /III, Сарајево, и то прва група са почетком у 9 часова и друга група са почетком у 13 часова.

Прву групу сачињавају сљедећи кандидати:

Алић Алма, Црквењаш Ранка, Чолакхоџић Нермина, Каришик Данијела, Максумић Селма, Маунагић Тамара и Пајевић Ален.

Другу групу сачињавају сљедећи кандидати:

Софтић Лејла, Шољић Езад, Шуње Горан, Турић Денис, Врабац Амина и Вукајловић Свјетлана.

Задаци на писменом дијелу стручног испита односе се на рјешавање практичних проблема који су типични за врсту посла радног мјеста за које се кандидат натјече. Писмени дио стручног испита састоји се од три задатка. За рад на задацима кандидати имају на располагању укупно три часа.

Полагање писменог дијела испита врши се уз коришћење рачунара и под шифром. Није дозвољено коришћење преносних медија (CD, дискете, USB и сл.), као ни употреба мобитела.

За потребе тестирања кандидатима ће бити на располагању релевантни закони и подзаконски акти у електронској форми.

Приликом доласка на тестирање кандидати су дужни да понесу важећи идентификациони докуменат (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Предсједница Комисије за избор

Александра Ијачић

Подијели