Pozivno pismo za testiranje

Broj: P2-1-700/16

Sarajevo, 19. decembar 2016. godine

U vezi sa prijavama na javni oglas za popunjavanje radnog mjesta pomoćnik šefa Odjela za finansijske poslove u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Komisija za izbor na svojoj prvoj sjednici, održanoj 19. decembra 2016. godine, uvidom u prijave i priloge kandidata utvrdila je listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz oglasa.

S tim u vezi, obavještavaju se svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa da će se, u skladu sa rasporedom testiranja kandidata, pismeni dio stručnog ispita – testiranje obaviti 21. decembra 2016. godine, u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića broj 6 /III, Sarajevo, i to prva grupa sa početkom u 9 sati i druga grupa sa početkom u 13 sati.

Prvu grupu sačinjavaju sljedeći kandidati:

Alić Alma, Crkvenjaš Ranka, Čolakhodžić Nermina, Karišik Danijela, Maksumić Selma, Maunagić Tamara i Pajević Alen.

Drugu grupu sačinjavaju sljedeći kandidati:

Softić Lejla, Šoljić Ezad, Šunje Goran, Turić Denis, Vrabac Amina i Vukajlović Svjetlana.

Zadaci na pismenom dijelu stručnog ispita odnose se na rješavanje praktičnih problema koji su tipični za vrstu posla radnog mjesta za koje se kandidat natječe. Pismeni dio stručnog ispita sastoji se od tri zadatka. Za rad na zadacima kandidati imaju na raspolaganju ukupno tri sata.

Polaganje pismenog dijela ispita vrši se uz korištenje računara i pod šifrom. Nije dozvoljeno korištenje prenosnih medija (CD, diskete, USB i sl.), kao ni upotreba mobitela.

Za potrebe testiranja kandidatima će biti na raspolaganju relevantni zakoni i podzakonski akti u elektronskoj formi.

Prilikom dolaska na testiranje kandidati su dužni ponijeti važeći identifikacioni dokument (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).

Predsjednica Komisije za izbor

Aleksandra Ijačić

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.