Позивно писмо за тестирање кандидата за радно мјесто стручни сарадник за уставносудску праксу

У вези са пријавама на јавни оглас за попуњавање радног мјеста стручни сарадник за уставносудску праксу у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине на одређено вријеме до двије године, Комисија за избор на својој првој сједници, одржаној 26. септембра 2016. године, увидом у пријаве и прилоге кандидата утврдила је листу кандидата који испуњавају услове из огласа.

С тим у вези, обавјештавају се сви кандидати који испуњавају услове из јавног огласа да ће се, у складу са распоредом тестирања кандидата, писани дио стручног испита – тестирање обавити 6. октобра 2016. године, у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица реиса Џ. Чаушевића број 6 /III, Сарајево, и то прва група са почетком у 10 часова и друга група са почетком у 13 часова.

Прву групу сачињавају сљедећи кандидати:

Биједић Риалда, Гајовић Биљана, Хаџиалић Јасна, Јеличић-Пизовић Миа, Јунг Маја, Лаштро Ања, Мајсторовић Белма, Мамић Кенан и Марић Дејан.

Другу групу сачињавају сљедећи кандидати:

Мирковић Маја, Османовић Кенад, Ристанић Александар, Савић Мирослав, Шабић Амин, Захирагић Нерма, Захировић Емина, Зилић Тијана и Жунић Ена.

Задаци на писаном дијелу стручног испита односе се на рјешавање практичних проблема који су типични за врсту посла радног мјеста за које се кандидат натјече. Писани дио стручног испита састоји се од два задатка како слиједи:

1. Обрада одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине кроз „кључне ријечи“,

2. Превести дио одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине са енглеског језика на један од службених језика народа Босне и Херцеговине.

За сваки поједини задатак кандидат има на располагању по један сат времена (60 минута).

Полагање писаног дијела испита-израда задатака врши се уз коришћење рачунара и под шифром. Није дозвољено коришћење преносних медија (CD, дискете, USB и сл.), као ни употреба мобитела.

За потребе тестирања кандидатима су доступни Устав Босне и Херцеговине, Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода са протоколима, Правила Уставног суда Босне и Херцеговине и листа „кључних ријечи“.

Приликом доласка на тестирање кандидати су дужни да понесу важећи идентификациони докуменат (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Предсједница Комисије за избор

Ермина Думањић

Подијели