Pozivno pismo za testiranje kandidata za radno mjesto stručni suradnik za ustavnosudsku praksu

U svezi sa prijavama na javni natječaj za popunjavanje radnoga mjesta stručni suradnik za ustavnosudsku praksu u Tajništvu Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine na određeno vrijeme do dvije godine, Povjerenstvo za izbor na svojoj prvoj sjednici, održanoj 26. rujna 2016. godine, uvidom u prijave i priloge kandidata utvrdilo je listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja.

S tim u svezi, obavještavaju se svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnoga natječaja da će se, sukladno rasporedu testiranja kandidata, pisani dio stručnoga ispita – testiranje obaviti 6. listopada 2016. godine, u prostorijama Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića broj 6 /III, Sarajevo, i to prva skupina sa početkom u 10 sati i druga skupina sa početkom u 13 sati.

Prvu skupinu sačinjavaju sljedeći kandidati:

Bijedić Rialda, Gajović Biljana, Hadžialić Jasna, Jeličić-Pizović Mia, Jung Maja, Laštro Anja, Majstorović Belma, Mamić Kenan i Marić Dejan.

Drugu skupinu sačinjavaju sljedeći kandidati:

Mirković Maja, Osmanović Kenad, Ristanić Aleksandar, Savić Miroslav, Šabić Amin, Zahiragić Nerma, Zahirović Emina, Zilić Tijana i Žunić Ena.

Zadaci na pisanome dijelu stručnoga ispita odnose se na rješavanje praktičnih problema koji su tipični za vrstu posla radnoga mjesta za koje se kandidat natječe. Pisani dio stručnoga ispita sastoji se od dva zadatka kako slijedi:

1. Obrada odluke Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine kroz „ključne riječi“,

2. Prevesti dio odluke Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine sa engleskoga jezika na jedan od službenih jezika naroda Bosne i Hercegovine.

Za svaki pojedini zadatak kandidat ima na raspolaganju po jedan sat vremena (60 minuta).

Polaganje pisanoga dijela ispita-izrada zadataka vrši se uz korištenje računara i pod šifrom. Nije dozvoljeno korištenje prijenosnih medija (CD, diskete, USB i sl.), kao ni uporaba mobitela.

Za potrebe testiranja kandidatima su dostupni Ustav Bosne i Hercegovine, Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda sa protokolima, Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine i lista „ključnih riječi“.

Prigodom dolaska na testiranje kandidati su dužni ponijeti važeći identifikacijski dokument (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola).

Predsjednica Povjerenstva za izbor

Ermina Dumanjić

Podijeli
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.