Pozivno pismo za testiranje kandidata za radno mjesto stručni saradnik za ustavnosudsku praksu

U vezi sa prijavama na javni oglas za popunjavanje radnog mjesta stručni saradnik za ustavnosudsku praksu u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na određeno vrijeme do dvije godine, Komisija za izbor na svojoj prvoj sjednici, održanoj 26. septembra 2016. godine, uvidom u prijave i priloge kandidata utvrdila je listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz oglasa.

S tim u vezi, obavještavaju se svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa da će se, u skladu sa rasporedom testiranja kandidata, pisani dio stručnog ispita – testiranje obaviti 6. oktobra 2016. godine, u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića broj 6 /III, Sarajevo, i to prva grupa sa početkom u 10 sati i druga grupa sa početkom u 13 sati.

Prvu grupu sačinjavaju sljedeći kandidati:

Bijedić Rialda, Gajović Biljana, Hadžialić Jasna, Jeličić-Pizović Mia, Jung Maja, Laštro Anja, Majstorović Belma, Mamić Kenan i Marić Dejan.

Drugu grupu sačinjavaju sljedeći kandidati:

Mirković Maja, Osmanović Kenad, Ristanić Aleksandar, Savić Miroslav, Šabić Amin, Zahiragić Nerma, Zahirović Emina, Zilić Tijana i Žunić Ena.

Zadaci na pisanom dijelu stručnog ispita odnose se na rješavanje praktičnih problema koji su tipični za vrstu posla radnog mjesta za koje se kandidat natječe. Pisani dio stručnog ispita sastoji se od dva zadatka kako slijedi:

1. Obrada odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kroz „ključne riječi“,

2. Prevesti dio odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sa engleskog jezika na jedan od službenih jezika naroda Bosne i Hercegovine.

Za svaki pojedini zadatak kandidat ima na raspolaganju po jedan sat vremena (60 minuta).

Polaganje pisanog dijela ispita-izrada zadataka vrši se uz korištenje računara i pod šifrom. Nije dozvoljeno korištenje prenosnih medija (CD, diskete, USB i sl.), kao ni upotreba mobitela.

Za potrebe testiranja kandidatima su dostupni Ustav Bosne i Hercegovine, Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda sa protokolima, Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i lista „ključnih riječi“.

Prilikom dolaska na testiranje kandidati su dužni ponijeti važeći identifikacioni dokument (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).

Predsjednica Komisije za izbor

Ermina Dumanjić

Podijeli
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.