Ostali oblici suradnje i promocije zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, te vladavine prava

Suradnja i razmjena iskustava s drugim ustavnim sudovima i njihovom praksom iznimno su važni za razvitak moderne ustavnosudske prakse. Ovu suradnju Ustavni sud ostvaruje sudjelovanjem na međunarodnim stručnim konferencijama, seminarima, savjetovanjima i redovnim održavanjem bilateralnih i multilateralnih radnih susreta s ustavnim sudovima drugih država, na kojima se razgovara o temama od zajedničkog interesa za ustavno sudstvo i sudovanje.

Pored intenzivne i sadržajne suradnje s ustavnim sudovima iz regije, Ustavni sud BiH ostvaruje dobru suradnju i s drugim europskim sudovima, posebice s ustavnim sudovima Savezne Republike Njemačke, Republike Turske i Republike Austrije. U posljednje vrijeme otpočela je i suradnja s Ustavnim sudom Ruske Federacije, i to prisustvovanjem na međunarodnim konferencijama koje organizira taj ustavni sud.

Svjestan svoje šire društvene odgovornosti, Ustavni sud svoje aktivnosti proširuje i na suradnju s različitim obrazovnim institucijama i udrugama studenata, prije svega pravnih znanosti, iz zemlje i inozemstva. Organizirane skupine studenata redovno posjećuju Sud i imaju priliku neposredno se upoznati s njegovim radom i razgovarati o pravnim pitanjima iz nadležnosti Ustavnog suda. U okviru te suradnje potpisani su sporazumi o suradnji s jednim brojem pravnih fakulteta (Pravnim fakultetom Sveučilišta u Istočnom Sarajevu, Pravnim fakultetom Sveučilišta u Sarajevu i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Tuzli).

Ustavni sud ima i značajnu podršku i kontinuiranu suradnju sa stranim veleposlanstvima, fondacijama i predstavnicima međunarodnih institucija: delegacijom Europske unije, Uredom Vijeća Europe, Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i drugim.
Navedena suradnja tijekom godina nadilazila je aktivnosti razmjene informacija i promocije zajedničkih vrijednosti i podrazumijevala je značajnu financijsku podršku za realizaciju različitih projekata Ustavnog suda. Zahvaljujući podršci vlada Sjedinjenih Američkih Država, Republike Austrije, Grčke, Velike Britanije, Republike Francuske, Kraljevine Španjolske, Kraljevine Švedske, Savezne Republike Njemačke i Kraljevine Norveške, Ustavni sud je obnovio dio svojih prostorija, unaprijedio informacijski sustav i izdavačku djelatnost, te dopunio svoj knjižni fond.

U okviru suradnje i uz financijsku podršku Njemačke fondacije za međunarodnopravnu suradnju (IRZ), Fondacije Konrad Adenauer (KAS) i AIRE centra, s kojima Ustavni sud ima višegodišnju uspješnu suradnju, realiziran je veliki broj značajnih aktivnosti, organizirane konferencije, tiskane stručne publikacije itd.

Kao vodeći pravni autoritet u zemlji, s ciljem jačanja pravosudnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini i pravosudnog sustava Bosne i Hercegovine općenito, Ustavni sud ostvaruje značajnu suradnju i razmjenu iskustava s domaćim pravosudnim institucijama sudjelovanjem na raznim seminarima i savjetovanjima. Posebno je značajna suradnja sa centrima za edukaciju sudaca i tužitelja na čijim se edukacijama suci i uposleni Suda pojavljuju u ulozi edukatora.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.