Najava 44. plenarne sjednice

Na osnovu člana 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem 44. PLENARNU SJEDNICU USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE za 23. i 24. novembar 2007. godine u 09:30 sati
Predlažem sljedeći Dnevni red: I. Usvajanje Zapisnika sa 42. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, održane 28. i 29. septembra 2007. godine Usvajanje Zapisnika sa 43. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, održane 8. novembra 2007. godine II. Memorandum povodom apelacije AP 2479/07 III. Rješenje povodom zahtjeva za preispitivanje Odluke Ustavnog suda broj AP 2363/05 od 8. jula 2006. godine. IV. Zahtjevi za ocjenu ustavnosti 1. U 18/06 (OM) PODNOSITELJI: Petar Kunić, Milorad Živković, Tihomir Gligorić, Nenad Mišić, Miloš Jovanović, Momčilo Novaković, Ljiljana Miličević, Mirko Blagojević, Dušanka Majkić, Jeline Đurković i Marija Perkanović u vrijeme podnošenja zahtjeva članovi Predstavničkog doma Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine Zahtjev za ocjenu ustavnosti:  člana 62. stav 5. Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», br. 88/05 i 94/05). 2. U 6/06 (OM) PODNOSITELJI: Ivo Miro Jović i Sulejman Tihić, u vrijeme podnošenja zahtjeva članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Zahtjeve za ocjenu ustavnosti:  odredaba Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužiteljskim ustanovama na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 90/05) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04) V. Razmatranje AP predmeta 3. AP 1262/06 (OM) PODNOSITELJICA: Branka Kolar - Mijatović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Kž-367/05 od 14. 12. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Prijedoru, broj K-345/04 od 18. 3. 2005. godine. 4. AP 2231/06 (OD) PODNOSITELJ: Anton Novak Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-819/05 od 13. 6. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-837/04 od 28. 4. 2005. godine. 5. AP 1920/06 (OM) PODNOSITELJ: S. N. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Livnu, broj 010-0-Gž-06-000-368 od 2. 2. 2007. godine;  presuda Općinskog suda, broj 068-0-P-06-000 295 od 20. 10. 2006. godine. 6. AP 804/06 (OM) PODNOSITELJI: Asim Đuherić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Doboju, broj U-89/05 od 6. 12. 2005. godine;  apelanti su podnijeli 11. 9. 2006. godine, apelaciju Ustavnom sudu protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-236/04 od 27. 6. 2006. godine.  apelanti su, također, podnijeli zahtjev za donošenje privremene mjere. 7. AP 1221/06 (OD) PODNOSITELJ: Mato Tadić  Preliminarna rasprava 8. AP 662/04 (OM) PODNOSITELJICA: Suada Halilagić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Suda Bosne i Hercegovine, br. Už-02/04 od 1. 7. 2004. godine i U-53/04 od 6. 7. 2004. godine;  odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine o potvrđivanju prijedloga Drugostepene disciplinske komisije, bez broja od 17. 5. 2004. godine;  odluka Drugostepene disciplinske komisije VSTV BiH, broj HJPC-01-033-170504 SDPS VI. Informacija o Pravilima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine VII. Donošenje Odluke o razrješenju registrara Ustavnog suda Farisa Vehabovića VIII. Razmatranje rang liste kandidata za radno mjesto registrara i donošenje Odluke o imenovanju registrara Ustavnog suda BiH IX. Razmatranje rang liste kandidata za radno mjesto generalnog sekretara i donošenje Odluke o imenovanju generalnog sekretra Ustavnog suda BiH X. Razno
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Подијели